BATTLE OF WISBY

WELCOME TO THE BATTLE OF WISBY IV, AUGUST 2019

I projektet Battle of Wisby återskapas slagen i Mästerby och Visby 1361 för att sprida kunskap om de historiska händelserna. Men även för att uppmärksamma de trauman som följde för lokalbefolkningen på Gotland efter slagen.

Biljetter löses i entrén eller förbokas via denna länk.