Miljö och
trygghet

Medeltidsveckan är ett miljömärkt event sedan 2010, diplomerat av Stiftelsen Håll Sverige Rent. Vi vill ligga i framkant i strävan efter att vara ett hållbart evenemang. Vårt hållbarhetsarbete har tre fokusområden - Miljö, Jämställdhet och Trygghet. Medeltidsveckan skall vara en festival där alla kan känna sig välkomna och trygga, såväl idag som i framtiden.

Miljö och trygghet

Det hållbarhetsarbete och den miljöpolicy som Medeltidsveckan utgår ifrån är baserat till stora delar på de kriterier som Stiftelsen Håll Sverige Rent arbetar efter. Vi strävar efter att konstant minska vår miljöpåverkan inom samtliga områden, och samtidigt skapa en trygg och säker miljö för samtliga våra besökare. Sedan Medeltidsveckan inledde ett aktivt arbete med att minska mängden skräp i stadsbilden har också andelen anmälda brott under festivalen gått ned, samtidigt som den upplevda tryggheten ökat. Flera studier visar på det vi även upplever själva - en ren omgivning hjälper tillsammans med övriga åtgärder till att skapa en trygg miljö.

MILJÖ

Under Medeltidsveckan läggs stor vikt vid att hantera mängden avfall på ett både effektivt och miljövänligt sätt. Tillsammans med vår Miljöpartner ICA TORGKASSEN och andra samarbetspartners arbetar vi för att minska mängden transporter och uppmuntrar till miljösmarta lösningar vad gäller matinköp, resor och samåkning. De rengöringsmedel vi använder är samtliga miljömärkta och på vårt kansli serveras endast ekologiska varor vid våra möten. Vi tror på samverkan och att sträva efter att alltid välja det mest hållbara alternativet i stort som smått. 

JÄMSTÄLLDHET

Under Medeltidsveckan har vi cirka 40 000 besökare, med en stor mångfald och framförallt hög grad av jämställdhet både baserat på demografi och värdegrunder. Detta är något vi tycker är oerhört viktigt och det är därför väsentligt för oss att den publik vi har också avspeglar sig i de artister som står på scenen och den kommunikation vi visar upp utåt. Eftersom Medeltidsveckans innehåll till största del består av externa arrangörer som själva genomför sitt evenemang kan vi inte alltid styra direkt över innehållet, det är därför vårt mål att internt och externt tydliggöra att  Medeltidsveckan skall vara en festival för alla oavsett bakgrund, kön eller andra förutsättningar och att det skall genomsyra utbudet på plats. 

TRYGGHET

En trygg miljö är förutsättningen för att besökare skall ha en positiv bild med sig hem och vilja återkomma. Genom att låta trygghetsarbetet genomsyra uppbyggnaden av organisationen, de fysiska platserna samt påverka stadsmiljön i rätt riktning kan vi skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för dig som besökare att känna dig trygg under ditt besök och genom ett viktigt samarbete med våra Trygghetspartners Länsförsäkringar Gotland och Länsstyrelsen på Gotland kan vi tillse att allt trygghetsarbete står högt på agendan under hela året. Tillsammans med våra Miljö- och Trygghetspartners anställer vi värdar som arbetar med renhållning och hjälpsamhet under nätterna. Vi har bemanning av Kvinnojouren Trots på marknadsområdet under hela veckan och vi arbetar kontinuerligt under året tillsammans med Polisen och Region Gotland. Och vi är oerhört glada att vi redan idag ser resultatet - Medeltidsveckan har de senaste åren varit i princip helt förskonad från anmälda våldsbrott. 


Organisation

Organisation

Medeltidsveckan har arrangerats sedan 1984. De första åren av Svenska Kyrkans Studieförbund, därefter Gotlands Bildningsförbund. År 1991 bildades Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland som övertog all drift. Stiftelsen finns kvar ännu idag och de olika stiftarna har representanter i dess styrelse. År 2007 bildades driftsbolaget Medeltidsveckan på Gotland AB. Aktiebolaget är helägt av stiftelsen.

KONTAKTPERSONER

Mats Jansson, styrelseordförande i Medeltidsveckan på Gotland AB
mats.jansson@medeltidsveckan.se

Susanne de Paulis, Projektledare kommunikation och försäljning
070 758 13 62, susanne.depaulis@medeltidsveckan.se

Kenneth Hardinge, Rekvisitaansvarig
070 758 13 65, kenneth.hardinge@medeltidsveckan.se

John Friederich, Medeltidsmarknaden
070 585 15 05, marknad@medeltidsveckan.se

Yvonne Eriksson, Volontäransvarig 
yvonne.eriksson@medeltidsveckan.se


AKTIEBOLAGETS STYRELSE

Mats Jansson (ordförande)
Sofia Hoas
Vakant

STIFTELSENS STYRELSE

Cecilia Schelin Seidegård
(ordförande)
Rune Gardell - Gotlands Bildningsförbund
Lars Olsson - Gotlands Hembygdsförbund

Jenny Westfält
- Gotlands Museum
Mia Doolk - Medeltidsgillet på Gotland
Stefan Wramner - Region Gotland

Suppleanter

Lotta Ekwall-Ericson - Gotlands Bildningsförbund
Kjell-Åke Nordström - Gotlands Hembygdsförbund
Lars Kruthof - Gotlands Museum 
Elisabeth Rönnholm - Medeltidsgillet på Gotland
Bo Björkman - Region Gotland 

UTHYRNING AV DRÄKT OCH REKVISITA

Medeltidsveckan har ett stort och spännande utbud av hårdrekvisita och dräkter som vi hyr ut under nästan hela året till bröllop, företagsevenemang, filminspelning eller andra event. Standardutbud finner ni här: 
Hyra dräkt och rekvisita, Prislista  (pdf)

Vid önskemål om hyra under längre tid, större uthyrningar eller hyra av våra tält, kontakta oss för offert på info@medeltidsveckan.se

Statistik och siffror

En festival med 40.000 besökare under 8 dagar innehåller väldigt mycket siffror. Nedan presenterar vi några av dem.

Besökare

40.000

är antalet besökare på medeltidsveckan

Medelålder

34

den genomsnittlige besökaren är 34 år gammal

stort utbud

500

programpunkter under Medeltidsveckan

3,6

i snitt reser besökarna i sällskap om 3,6 personer

6

nätter stannar den genomsnittlige besökaren

206

miljoner kronor spenderar besökarna under sin vistelse på gotland

Världens längsta vecka?

8

medeltidsveckan pågår i 8 dagar

helig vecka

32

sedan starten 1984 har medeltidsveckan genomförts varje år vecka 32

stor marknad

170

På medeltidsmarknaden finns c:a 170 marknadsstånd

98%

av besökarna anger 4 eller 5 i betyg på en femgradig skala när de bedömer sitt intryck av medeltidsveckan

Publik

23.000

Besökare på sommarens tornerspel

återkommande besökare

79%

av besökarna har varit på medeltidsveckan tidigare

Battle of Wisby

1361

I projektet Battle of Wisby återskapas slagen om Gotland år 1361.

Sysselsättningseffekter

136

En upplaga av Medeltidsveckan genererar 136 teoretiska årsanställningar på Gotland

Könsfördelning

53%

Andelen kvinnliga besökare under Medeltidsveckan