Projekt ARGh

Projektet är finansierat av

Augmented Reality genom historia Vivesholm ”ARGh” är ett projekt med stöd från Leader Gute och Jordbruksverket.

Augmented reality test på plats Vivesholm, Gotlands landsbygd
Foto: Björn Falkevik

Syftet är att levandegöra och uppmärksamma delar av Gotlands historia med hjälp av digital teknik.

Projektet genomförs i samarbete med Kultur Österbotten i Finland, som bidrar med en grundstruktur till en app som användas inom projektet.

Som tema har vi fästningen Landescrona som ligger vid Vivesholm en liten bit norr om Klintehamn. Det är en relativt okänd del av Gotlands historia och bemannades under cirka 300 år av allt från prinsar till pirater. Särskilt fokuserat är den medeltida historien kopplad till fästningen, frågor såsom vem som byggde fästningen och varför.

Projektet syftar även till att utbilda guider för området Vivesholm samt utveckla en verktygslåda för hur guidning kan skapas i digitala miljöer.

Tillsammans med Kultur Österbotten anordnas även en föreläsningsserie kopplad till olika aspekter av Östersjöns historia. Under senhösten 2021 hölls tre föreläsningar om de så kallade ”Vitaliebröderna” som härjade i Östersjön under medeltiden. Länkar till dessa föreläsningar finns här:


Verktygslåda

I projektet utvecklades metoder och samlades lärdomar om teknikens fördelar och begränsningar som komplement till den mänskliga guiden. Här är publikt material sammanfattat. Utöver detta utgörs verktygslådan av kod för AR, digitalt material för rekonstruktion av fästningen i Vivesholm, kurser och textmaterial samt interaktiva 360°-filmer.

Foto: Isabelle MacKenzie

3D Assets, Textures and Bumpmaps

Axe 1

Axe 2

Brigandine

Chainmail

Chalk pipe

Coin 1

Coin 2

Crossbow Bolt

Dice

Earthenware 1

Earthenware 2

Horseshoe

Nails

Padlock and Key

Scissors

Spurs

Vivesholm

Foto: Isabelle MacKensie, Björn Falkevik, Niklas Wass, Christopher Sandberg.

Medeltidsveckan på Gotland