Har Medeltidsveckan öppna scener där man kan spela på hatt?

Ja, Medeltidsveckan har två öppna spelplatser på festivalområdena: Forum Vulgaris och Gycklar Änget.

Forum Vulgaris har uppbyggd scen och ljudanläggning. Den är belägen mitt i smeten på Mattorget med schemalagda uppträdanden i samarbete med den historiska föreningen Proknekt.

Inne på Hantverksmarknaden ligger Gycklar Änget, där uppträdanden sker direkt på marken under ett vackert träd. Här lottar gycklare och artister spelordningen varje dag. Gycklar Änget drivs i år i samarbete med LuQas och Anton Franzon.

I samarbete med Kapitelhusgården finns även Forum Kapitulum, en liten scen där vi tillsammans har både schemalagda och spontana uppträdanden. I samarbete med Frimis krog finns även möjlighet att uppträda för en blandad publik av medeltidare och turistande i historien. Även medeltidskrogen Klosterlängan är en smältdegel av drömmar och medeltid!

Det går även givetvis också fint att bara sätta igång och spela på hatt på någon gräsplätt på alla våra områden, så länge du tar hänsyn till andra föreställningar, hantverkare, försäljare och besökare. För regler och lagar kring framträdanden i Visby och på Gotland i övrigt hänvisar vi till Region Gotland på gotland.se.

Medeltidsveckan på Gotland