Hur marknadsförs Medeltidsveckan?

Medeltidsveckans kansli bokar reklamplats för festivalen för allt från reklamfilmer på färjan till radioreklam och annonser i tidningar. Vi uppmärksammar och delar även de medverkandes egna puffar på sociala medier och sprider det marknadföringsmaterial som kommer in från de medverkande via vår portal. Specifika programpunkter lyfts med hjälp av era videohälsningar eller inskickat bildmaterial i […]

Vad används den administrativa avgiften till?

Det administrativa avgiften utgör en liten men för oss viktig del av budgeten, främst för att täcka serviceavgifter till ebutik, bank och kreditbolag mm för biljettförsäljningen till programmet. En del går direkt till kostnader för varje programpunkt. Bara park-, ruin- och markhyror uppgår till många hundra tusen kronor årligen. Det kan vara bra att tänka […]

Hur fördelas Medeltidsveckans budget?

Stiftelsen är en icke vinstdrivande stiftelse med folkbildningssyfte. Det betyder att ingen utdelning kan eller får delas ut till någon person eller organisation, och att eventuellt plusresultat går tillbaka till verksamheten. Målet är att kunskap om medeltiden skall komma så många till del som möjligt. Det administrativa påslaget täcker en viss del men inte hela […]

Skyddas vår känsliga information av sekretess?

Självklart. Avtal med medverkande innehåller personuppgifter (skyddas av GDPR), och vanligen information delad med Medeltidsveckan under företagssekretess, eller publicistiskt skyddad information (upphovsrätt, verk, marknadsföringsplaner). Avtalen innehåller ibland skyddad information om tredje part, så som Medeltidsveckans underleverantörer (prislistor, inköp mm). Det kan också vara skyddad information om den medverkandes kommande föreställning, information om anställda, arvoden och […]

Var finns det låst förvaring för medverkande?

Medeltidsveckan ordnar bodar och tillgång till låst förvaring på följande platser: S:t Lars ruin (Bod), S:t Nicolais ruin (loge), samt Forum Vulgaris och Gycklar Änget (Bod) på marknaderna. Alla artister delar på dessa utrymmen så tänk på att nyttja dem klokt.

Hur ger jag bort fribiljetter till min programpunkt?

Givetvis kan du som medverkande ge nära, kära och viktiga gäster fribiljetter. Du som artist får nyttja upp till 5% av publikkapaciteten till fribiljetter. Fribiljetterna kan nyttjas vid mån av plats vid varje föreställning och då görs insläpp i dörren. Du som artist behöver ge skriven lista med namn på personerna till ansvarig volontär på […]

Hur säljs biljetter i dörren och efterinsläpp?

Det finns volontärer på plats som hjälper publiken att köpa biljetter i besökarens egen mobil. Biljettförsäljningen är öppen även 15-30 minuter efter föreställningens start om inget annat är angett.2023 lades möjligheten till att man även kan köpa drop-in biljetter till en lite högre kostnad, om man inte har skaffat Medeltidsbandet.

Kostar gratisbiljetter 0 kr i Nortic?

Ja. Inget administrativ avgift går till Medeltidsveckan och ingen serviceavgift tas ut av Nortic på gratisbiljetter. En del gratisföreställningar kräver att man bokar biljett i alla fall på grund av begränsad platstillgång, eftersom Medeltidsveckan sker i skyddade miljöer så som fornminnen (ruiner, ringmuren), naturskyddade parker och UNESCO Världsarv.

Kan besökaren förboka även gratisbiljetter?

Ja, i de fall en programpunkt har begrändade platser kan man vanligtvis boka även gratisbiljetter i förväg. Medeltidsveckan samarbetar även med andra arrangörer under perioden (exv kyrkan) vilka finns länkade programmet.