Vad är Medeltidsbandet, Medeltidsveckans festivalband?

Medeltidsbandet är ditt personliga festivalband. Det ger fri tillgång till alla våra områden, marknader, uppvisningsläger, medeltida krogar och över hundra gratis programpunkter. Dessutom får du rabatt på Gotlands museum och andra samarbeten.

Giltigt festivalband krävs för att uppleva programmet, i de flesta fall behöver du även lösa en biljett för att gå på kurser, eldshower mm. Det går att lösa halvvecka och dagband för dig som inte planerar att besöka hela veckan.

Medeltidsbandet förköper du online via medeltidsveckan.se eller på Nortic. Det går också bra att köpa det i vårt Visitor Center och på Turismbyrån. Du växlar in ditt digitala kvitto mot ett personligt armband på plats under festivalen.

Festivalbandet är en grundplåt som möjliggör att Stiftelsen Medeltidsveckan på Gotland kan forstätta och genomföra Sveriges största historiska festival. Medeltidsveckan är en icke vinstdrivande forskningsstiftelse i folkbildningssyfte. Ingen utdelning sker och allt eventuellt plusresutat återinvesteras i verksamheten. Intäkterna går oavkortat till allt från hyra av toaletter, städning och sophantering i alla miljöer, park- och ruinhyra, publikvärdar, arbetsledning av flera hundra volontärer, scenteknik med mera.

Medeltidsveckan på Gotland