Hur går jag gratis om jag har medeltidsdräkt?

Medeltidsveckan är till för alla, oavsett om du klär upp dig historiskt eller kommer som du är till vardags! Medeltidsbandet är gratis för alla barn upp till 6 år. Varje år ger stiftelsen även ut tusentals gratis band till föreningar, ungdomsgårdar, medverkande, och särskilt utsatta grupper så som flyktingar och exv Familj till Familj. Om […]

Visst är Medeltidsveckan gratis för barn?

Medeltidsveckans festivalband är helt gratis för alla barn upp till 6 år. Med Medeltidsbandet har man fri tillgång under öppettiderna till alla marknader, uppvisningsläger, medeltida restauranter, och mer än 100 gratis programpunkter!

Kan en person hämta flera festivalband?

Lämpligast är om HELA gruppen kommer samlat vid ETT tillfälle, så att alla kan motta banden (personlig värdehandling) och viktig information vilket rör varje individ och sällskap (exv hur världsarvet skyddas). Det går undantagsvis att en person tar alla band för gruppen, denna är då ansvarig för information och band. Tänk på att festivalbandet är […]

Kan jag köpa biljett och festivalband i dörren?

Med din smartphone kan du köpa biljett i mån av plats. Det går också bra att besöka medeltidsveckan.se på en surfplatta eller dator och göra bokningen där. Saknar du festivalband kan du köpa en lite dyrare drop-in-biljett till de flesta föreställningar närmare festivalen. Vi rekommenderar att du skaffar festivalbandet så får du det lägre reguljära […]

Gäller festivalbandet på marknaderna?

Ja, med festivalbandet kommer du in fritt på alla marknadsområden. Medeltidsbandet ger fritt tillträde till alla festivalområden, marknader, uppvisningsläger och medeltidskrogar. Dessutom över hundra gratis programpunkter, rabatt på Gotlands museum och mycket annat.

Vad är Medeltidsbandet, Medeltidsveckans festivalband?

Medeltidsbandet är ditt personliga festivalband. Det ger fri tillgång till alla våra områden, marknader, uppvisningsläger, medeltida krogar och över hundra gratis programpunkter. Dessutom får du rabatt på Gotlands museum och andra samarbeten. Giltigt festivalband krävs för att uppleva programmet, i de flesta fall behöver du även lösa en biljett för att gå på kurser, eldshower […]