Volontärpolicyn

2024 års VOLONTÄRPOLICY 

Vår volontärpolicy för Medeltidsveckan på Gotland beskriver hur volontärer engageras i vår verksamhet, samt volontärers rättigheter och skyldigheter. Volontärer är jämställda medarbetare oavsett ålder, kön samt etnisk bakgrund och är en ovärderlig resurs i vår organisation som hjälper oss att nå våra mål och visioner. Volontärer ersätter inte anställd personal, utan är ett komplement till Medeltidsveckans verksamhet och arrangemang året om.

Medeltidsveckans rekrytering sker främst via vårt anmälningsformulär. Vi tar kontakt med alla volontärer som visat intresse och strävar efter att hitta en lämplig plats och arbetsroll åt samtliga.
Vi gör en överenskommelse med alla volontärer, att du som volontär godkänner att följa vår policy och våra uppföranderegler och vi att uppfylla våra åtaganden gentemot dig.

Som volontär deltar du under Medeltidsveckans övergripande miljö- och trygghetspolicys enligt nedan:

  • Miljö: Hållbarhet är Medeltidsveckans ledord och genomsyrar festivalens genomförande. Vi tror på samverkan och att sträva efter att alltid välja det mest hållbara alternativet i stort som smått.
  • Jämställdhet: Medeltidsveckan skall vara en festival för alla oavsett bakgrund, kön eller andra förutsättningar och detta ska reflekteras i utbudet. 
  • Trygghet: Medeltidsveckan låter trygghetsarbetet genomsyra uppbyggnaden av organisationen, de fysiska platserna samt påverka stadsmiljön i rätt riktning för att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för att du ska känna dig trygg i ditt arbete.

Som volontär hos oss samtycker du även till att det arbete du utför inte ersätts ekonomiskt, utan i form av produkter och tjänster kring Medeltidsveckan.

Introduktion och ansvarsfördelning

Volontärer hos Medeltidsveckan på Gotland får ett introduktionsmöte där vi ger alla instruktioner och relevant dokumentation för uppdraget. Informationsmötet innehåller:

  • Information om Medeltidsveckans verksamhet, rutiner, policys och säkerhetsfrågor.
  • Information om uppdraget (när, var och hur) samt rollfördelning.

För att vara volontär hos Medeltidsveckan behöver du vara minst 18 år vid festivalens start, och samtycka till att:

  • arbeta minimum cirka 25 timmar
  • ibland arbeta under kvällstid 
  • vara nykter/drogfri under dina pass. 

Du kan även komma att bli erbjuden pass på obekväma arbetstider, nattetid och tidiga mornar. 

Handledning, stöd och vad du som volontär får tillbaka

Som volontär hos Medeltidsveckan på Gotland ingår du i en stor arbetsgrupp med skiftande uppdrag. Volontärgruppen leds under festivalens genomförande av gruppledare vilka ansvarar för den operativa delen av genomförandet. Gruppledarna är volontärernas huvudsakliga kontaktperson under genomförande av evenemang. Volontäransvarig på Kansliet fungerar som kontaktperson för gruppledarna och som samordnare med övergripande ansvar för volontärverksamheten, schemaläggning och övrig administration.

Som tack för din insats som volontär under Medeltidsveckan får du mat i samband med arbetstid, tältplats på Medeltidsveckans camping (ha med eget tält) samt fritt inträde till delar av Medeltidsveckans utbud i mån av plats. 

Problemlösning

Vid frågor eller problem vänder du dig i första hand till din gruppledare. Du kan också vända dig till volontäransvarig som finns tillgänglig för stöd. Vid behov har organisationens ledningsgrupp ansvar för att hjälpa till att lösa arbetsmiljökonflikter. Kontakta alltid volontäransvarig i god tid om du som volontär möter svårigheter med att utföra ditt uppdrag. Om volontären inte uppfyller sina åtaganden enligt volontäröverenskommelsen kan volontären skiljas från sitt uppdrag.

Utgiftsersättning

Ingen ekonomisk ersättning utgår för volontäruppdrag. Däremot erhåller volontärer de belöningar som nämns under ”Handledning, stöd och vad du som volontär får tillbaka”. I samarbete med Destination Gotland får volontärer gratis båtbiljett på utvalda avgångar. Medeltidsveckan ersätter inte reseutlägg till och från evenemang.

Volontärer 2022

Ansök här!

Medeltidsveckan på Gotland