Clematis – krog och kansli. Minnen

I Clematishuset har bottenvåningen i det gamla packhuset välkomnat mången gäst, både under tiden som Fornsalen Konferens bokade in gästabud här och då Cia drev Medeltidskrogen Clematis. Här sprutades det eld, lagades mat och disken bars upp för den vindlande trappan till mellanvåningen som hade ett diskrum för krogen och som dräktateljé för Medeltidsveckan. Innan dess hade Gotlands museum (Fornsalen) sina servrar och datorer här, men de fick flytta pga skadorna som all sot och allt fett från eldblåsning och matlagning orsakade.

Kansliet satt på översta våningen, och flyttade vid museets försäljning av huset till Gotlands museum.

På Clematis fanns svinet Orvar, som under Medeltidsveckan 2023 återfinns vid Tjärkokeriet.

Fram till 2008 drevs Clematis av Cia, och här huserade Korpen som den skräckinjagande (men i grunden väldigt väldigt snälle) hovmästaren tillsammans med sina eldsprutande kollegor, Towan och hennes Paxare underhöll gästerna, och musiker från bland annat Visby Vaganter spelade musik.

Medeltidsveckan på Gotland