Kan en person hämta flera festivalband?

Lämpligast är om HELA gruppen kommer samlat vid ETT tillfälle, så att alla kan motta banden (personlig värdehandling) och viktig information vilket rör varje individ och sällskap (exv hur världsarvet skyddas). Det går undantagsvis att en person tar alla band för gruppen, denna är då ansvarig för information och band. Tänk på att festivalbandet är en värdehandling och att borttappat band inte ersätts. Därför kan det vara bra att hämta band själv/tillsammans, och sätta fast det på armen direkt.

Medeltidsveckan på Gotland