Gamla Apoteket – nuvarande kansli. Minnen

I Nordens bäst bevarade profana stenhus har Medeltidsveckan sitt kansli sedan 2018. Men även under de andra decennierna av våra första 40 år har de vackra valven använts under Medeltidsveckan i folkbildningens tecken. På andra våningen bodde Gunnar och Karin Svanström, Medeltidsveckans första borgmästare med fru. Gunnar var chef över Fornsalen och landsarkivarie, och tack vare att Wiveka och hennes kollegor kunde få med sig dessa två sociala “högdjur” i medeltidsspektaklet så steg status och anseende för hela Medeltidsveckan bland Visbys förnäma borgare… Gamla Apoteket har två stora kryssvalvsrum och under golvet finns ytterligare en av Hansestaden Visbys okända pärlor: delar av hissanordningen som användes på 1200-talet finns ännu kvar, dels i källaren, dels uppe på vinden.

I Gamla Apoteket kan du också bo, om du stått i bostadskö i Gotlandshem tillräckligt länge, då detta är lägenheter som tillhör allmännyttan. 26 år tror vi är snitt-tiden på att kunna få flytta in.

Nu används lokalerna under v 32 även för kurser och föreläsningar, men är du på besök någon annan period på året, knacka gärna på och se om kanslipersonalen har möjlighet att visa dig runt. Här finns också en ännu fungerande 1200-talsbrunn, som inte ens sinade den torra sommaren 2018.

Medeltidsveckan på Gotland