Allmänna villkor för den medeltida marknaden

 1. Alla typer av varor/aktiviteter/tjänster skall vara godkända i förväg av Medeltidsveckan. Medeltidsveckan godkänner produkter och material som kan ha funnits på medeltiden, alternativt som av annan anledning enligt vår bedömning passar inom festivalen och aktuellt tema. Produkter som är av medeltida karaktär och känsla, inspirerade av medeltid, tillverkade av material som fanns under medeltiden, tillverkade med medeltida teknik eller produkter och föremål kopplade till årets tema med medeltida känsla.
 2. För anvisad plats gäller att överenskommen platsyta inte får utvidgas av den medverkande, genom tex försäljning på marken framför marknadsståndet. Kontrollmätningar kommer att genomföras på plats. Extra plats kommer att debiteras i efterhand.
 3. Din marknadsplats måste vara betald för innan ankomst. Om arrangören inte mottagit betalning innan av Medeltidsveckan angivet datum så mäts inte din plats upp och medverkan nekas. Observera att det inte är möjligt att betala på plats, varken med kort eller kontanter. Marknadsplatsen ska vara betald via faktura senast av Medeltidsveckan angivet datum.
 4. För anvisad plats gäller att den skall utnyttjas vid samtliga tillfällen som anmälts. Om marknadsdeltagaren får slut på varor eller av annan anledning inte kan upprätthålla sin närvaro på platsen i enlighet med angivna dagar i anmälan, ska marknadssamordnaren underrättas omedelbart. Debitering sker enligt vad som är angivet i ansökan. Avveckling av er medverkan får ej ske före överenskommen tid, och ej under marknadens öppettider.
 5. Marknadens öppettider: För perioden 6-12 augusti gäller följande öppettider: söndag till lördag 11.00 -19.00, söndag 13 augusti kl 11.00 -16.00.
 6. Marknadsståndet skall vara av medeltida karaktär och i trä eller smide. Järnrör/profiler är ej tillåtet! Tak och väggar är i tyg, trä eller annat tidstroget material. Tänk på en ordentlig och snygg avskärmning av arbets- och lagerområden. Vid regn: Om du behöver skydda tak/varor vid regn sy ett påslakan till en presenning som du kan lägga på ditt tält eller marknadsstånd.
 7. Allt modernt som tillåts i förväg, skall kamoufleras med tidstroget material. OBS! Det är inte tillåtet att ha bil, husvagn eller släp på marknaden, och att tygtäckning ej accepteras för dessa. Undantag kan ges för modern beredningsyta, sanitet och förvaring om detta anmäls och godkänts av Medeltidsveckan i förväg. Se till att marknadsståndets ”baksida” är ren och prydlig och ser medeltida ut för förbipasserande.
 8. Skyltar ska utformas i medeltida karaktär. Det är mest tidsenligt att använda symboler och prata för varorna. Handgjorda skyltar i trä eller matt tyg (linne, bomull, etc) med text är tillåtna, men tänk på att använda medeltida typsnitt! Modern skyltning (avser såväl material, typsnitt samt utformning) är inte tillåtet. Kartong är ej acceptabelt som skyltmaterial.
 9. Marknadsvaror får inte exponeras på: Pappersdukar eller i pappkartonger, metallkassetter, i plastpåsar, i plastkaraffer, termosar, folie, på plastgalgar. Förvara inte plastpåsar och engångsmaterial synligt. Plastbestick får inte längre förekomma vid försälj­ning och servering av förtäring. De bestick som erbjuds ska vara av miljövänligt material, såsom trä eller bambu. 
 10. Försäljare och andra som uppehåller sig i stånden skall vara medeltidsklädda. Tänk även på skorna! Alla försäljare bör bära huvudbonad. Ett tips är också att söka efter filmer och bilder från Medeltidsveckan på Youtube eller Google för inspiration. Enkel tunika, säck eller dylikt över moderna kläder, gympaskor etcetera accepteras ej. 
 11. Försäljning av kaffe och alkohol på marknadsområdet är förbehållet arrangören. Försäljning av kolsyrad dryck är förbehållet restauratörer med särskilt avtal upprättat i förväg med arrangören. Kolsyrad dryck får ej stå på display i marknadsstånden. 
 12. Fordon på området är endast tillåtna för leverans och uppackning av och till marknads­ståndet utanför marknadens öppettider. Samtliga fordon skall vara avlägsnade från marknadsplatsen senast 60 minuter före marknadens öppnande. Obs viktigt! Anledningen till detta är att det är en stor säkerhetsrisk för besökaren om det kör omkring bilar på marknadsområdet efter öppning. Det bilfria området är också en mycket viktig del av upplevelsen för besökaren.
 13. Höga krav ställs på sophanteringen. Medeltidsveckan strävar efter att vara så miljövänliga som möjligt. Sopsortering tillämpas. 
 14. Övernattning för bevakning av marknadsståndet ska anmälas och betalas till arrangören innan ankomst. Endast marknadsutställare med tillåtelse av arrangören får övernatta på området. Övernattning måste anmälas och godkännas av arrangören. 
 15. El finns till de som behöver det. Elström-avgiften är en summa som innefattar:
  1. Förbrukning
  2. Anslutningsavgift
  3. Servicekostnader
   Är ni i behov av el:
   – Ange det i intresseanmälan.
   – Tala om vad elen ska användas till.
   – Endast du som i förväg beställt elström kan beredas elanslutning.
   – Egna skyddsjordade sladdar ska medtagas.
   – Om ett elhaveri sker och arrangören kan härleda haveriet till dig som marknadssäljare blir du ersättningsskyldig.
   – Kontrollmätning kan komma att ske. Visar sig uttaget större än vad som beställts tillkommer det en kontrollavgift samt en utökad debitering för extra förbrukning.
   – S.k. ”svartanslutning” till elnätet medför omedelbar avvisning från marknadsområdet.
   – El tillhandahålls lördag 5/8 till söndag 13/8.
   – Du kan komma att placeras utefter ditt val av elkonsumtion.
   – Det finns en laddningsstation vid boden för marknadssamordning för laddning av telefoner och kortmaskiner.
   – Endast skyddsjordade förgrenare/förlängare som är godkända för utomhusbruk (klassning: IP44, eller högre) får användas.
   – Högst 230v, 1 000w, får tas ut med vanlig stickpropp. För högre uttag måste trefasanslutning (16A/32A) användas. 
 16. Alla marknadsdeltagare måste lämna området senast kl 12.00 måndag 14/8. Är ni kvar kommer ni att debiteras 3000 kr/dag. 
 17. Tillgång till toaletter och el på området garanteras endast till officiell stängning av marknaden söndagen den 13 augusti kl 16.00. Därefter hänvisas samtliga till de offentliga toaletterna på området.
 18. Lämnar ni skräp på marknadsplatsen kommer ni att debiteras per kg.
 19. Avbokning av godkänt deltagande skall göras skriftligt (per brev eller e-post) Den administrativa avgiften återbetalas ej. Vid avbokning: 15-30 dagar före sista förfallodagen för betalning debiteras 25% av deltagaravgiften. 7-14 dagar före sista förfallodagen debiteras 50% av deltagaravgiften. 1-6 dagar före sista förfallodagen debiteras 100% av deltagaravgiften.
 20. Arrangören förbehåller sig rätten att avhysa marknadsutställare som inte följer marknadsvillkoren och/eller svensk lag. Ingen ersättning eller skadestånd betalas ut till avhyst utställare.
 21. Version januari 2023, rätten till ändringar av dessa villkor förbehålls arrangör. Tveka inte att kontakta arrangör om frågor eller funderingar uppstår: info@medeltidsveckan.se
Medeltidsveckan på Gotland