Skyddas känsliga information av sekretess?

Ja.

Publik information: Medeltidsveckans generella avtal och regler är publik information på vår hemsida. Priser för sådant som el till ett marknadsstånd, administrativ avgift på biljetter, och regler, värdegrund et cetera hittar ni i Medverkandeportalen.

Skyddad information: Varken Medeltidsveckan eller den medverkande skall sprida vidare skyddad information* som vi delar med oss av under planerandet av veckan. Det kan vara sådant som publicistisk information om kommande uppträdanden, prislistor från underleverantörer eller annan känslig information.

Information till gästerna: Givetvis sprider vi tillsammans uttryckligen publik information om programpunkten så som bild, video och beskrivningstexter i programmet för biljettbokning och marknadsföring. Detta sker då vid planerade releaser och annat, så att alla medverkande inom en grupp annonseras samlat på lika villkor.

Skyddad kommunikation: I övrigt är både avtalet och korrespondens mellan oss och er skyddad av sekretess. Båda parter skall fritt kunna meddela varandra nödvändig och känslig information med visshet att denna hanteras strikt konfidentiellt av mottagande part. Detta innebär att det är ett kontraktsbrott att sprida eller lägga ut avtalet publikt i sin helhet eller delar därav.

*… Avtalet med medverkande innehåller bland annat personuppgifter som skyddas av GDPR, och ofta annan information delad med Medeltidsveckan under företagssekretess, eller publicistiskt skyddad information (upphovsrätt, verk, marknadsföringsplaner). Avtalen innehåller ibland skyddad information om tredje part, så som Medeltidsveckans underleverantörer (prislistor, inköp mm). Det kan också vara skyddad information om den medverkandes kommande föreställning, information om anställda, arvoden och priser på av den medverkande hyrd teknik från tredje part.

Medeltidsveckan på Gotland