Skyddas vår känsliga information av sekretess?

Självklart. Avtal med medverkande innehåller personuppgifter (skyddas av GDPR), och vanligen information delad med Medeltidsveckan under företagssekretess, eller publicistiskt skyddad information (upphovsrätt, verk, marknadsföringsplaner). Avtalen innehåller ibland skyddad information om tredje part, så som Medeltidsveckans underleverantörer (prislistor, inköp mm). Det kan också vara skyddad information om den medverkandes kommande föreställning, information om anställda, arvoden och priser på hyrd teknik.

Därför är både avtal och korrespondes mellan oss och er skyddad av sekretess. Båda parter skall fritt kunna meddela varandra nödvändig och känslig information med visshet att denna hanteras strikt konfidentiellt av mottagande part. Givetvis delas uttryckligen publik information om programpunkten (så som bild, video och beskrivningstexter) i därför avsedda kanaler och marknadsföring.

Medeltidsveckan på Gotland