Hur ger jag bort fribiljetter till min programpunkt?

Givetvis kan du som medverkande ge nära, kära och viktiga gäster fribiljetter. Du som artist får nyttja upp till 5% av publikkapaciteten till fribiljetter. Fribiljetterna kan nyttjas vid mån av plats vid varje föreställning och då görs insläpp i dörren. Du som artist behöver ge skriven lista med namn på personerna till ansvarig volontär på plats.

Vill du vara helt säkert på att få plats för dina fribiljetter till en specifik föreställning behöver dessa bokas i förväg. Mejla info@medeltidsveckan.se vilken föreställning, hur många platser, vilken föreställning och vem biljetterna ska mejlas till. Märk mailet med “FRIBILJETTER”. Detta behöver göras senast onsdag den 2 augusti (v31).

Medeltidsveckan på Gotland