Hur ger jag bort fribiljetter till min programpunkt?

Du som artist kan nyttja upp till 5% av publikkapaciteten till fribiljetter till nära, kära och viktiga gäster.

Fribiljetterna nyttjas i mån av plats vid varje föreställning och då görs insläpp i dörren. Du som artist behöver ge skriven lista med namn på personerna till ansvarig volontär på plats.

Vill du vara helt säkert på att få plats för dina fribiljetter till en specifik föreställning behöver dessa bokas i god tid i förväg med din kontaktperson via Medverkandeportalen.

Medeltidsveckan på Gotland