Vad används den administrativa avgiften till?

Det administrativa avgiften utgör en liten men för oss viktig del av budgeten, främst för att täcka serviceavgifter till ebutik, bank och kreditbolag mm för biljettförsäljningen till programmet. En del går direkt till kostnader för varje programpunkt. Bara park, ruin- och markhyror uppgår till många hundra tusen årligen.

Det kan vara bra att tänka på att alla delar av Medeltidsveckan bidrar till helheten, så att det finns allt från toaletter till polistillstånd. Majoriteten av Medeltidsveckans årliga intäkter kommer från turistbesök och annan försäljning, sponsorer, projektbidrag, uthyrning, externa uppdrag.

Medeltidsveckan på Gotland